Tuotelinjasto

Dataa pakkauksista

Pakkauksiin kohdistuu jatkossa yhä enemmän tietovaateita, kun raportointi- ja kierrätysvaatimukset lainsäädännön myötä kiristyvät. Pakkauksista tarvitaan siis entistä enemmän dataa. GS1:n datan standardit ja tuotetietopalvelu auttavat yrityksiä täyttämään velvoitteensa.

Lähivuosina pakkauksista, niiden materiaaleista ja käytöstä tulee kerätä ja jakaa yhä enemmän tietoa. Lainsäädäntö edellyttää aiempaa tarkempaa raportointia. Viranomaisten lisäksi kuluttajat kaipaavat kattavampaa tietoa pakkauksista ja niiden lajittelusta. Tarvitaan siis entistä enemmän dataa pakkauksista.

 

Lainsäädäntö velvoittaa raportoimaan pakkaustietoja tarkemmin

Nykyisin tuottajavastuulliset yritykset raportoivat vuosittain tiedot käyttämistään pakkauksista. Erityisesti EU:n SUP-direktiivi (Single Use Plastic) sekä PPWR-direktiivi (Packaging and Packaging Waste Regulation) tuovat voimaan astuessaan paljon uutta raportoitavaa. Jo nyt tiedetään, että jatkossa pakkauksen kaikki irtoavat osat ja käytetyt pakkausmateriaalit tulee raportoida tarkasti eroteltuina. Todennäköisesti myös kierrätetyn pakkausmateriaalin osuus tulee raportoida. Direktiivejä valmistellaan vielä, joten osa tietotarpeista varmistuu vasta myöhemmin.

 

GS1:n standardit ja palvelut auttavat keräämään ja jakamaan pakkaustietoa

 

Standardit tekevät datasta tehokkaasti jaettavaa

Tuotteet ja pakkaukset voidaan yksilöidä ja tunnistaa GS1-standardien avulla. Ne tekevät datasta rakenteeltaan yhdenmukaista, jolloin sitä voidaan kerätä ja jakaa eri toimijoiden välillä tehokkaasti. Lisäksi datan sisällöt ovat keskenään vertailukelpoisia ja koostettavissa yhteen, minkä ansiosta toimitusketjusta kerätyt tiedot ovat hyödynnettävissä ja rikastettavissa edelleen.

GTIN-tuotetunnisteen lisäksi GS1-standardit tarjoavat mallit uudelleenkäytettävien pakkausten yksilöintiin ja tunnistamiseen. Esimerkiksi GRAI-tunnisteella (Global Returnable Asset Identifier) voidaan tunnistaa kiertävät kuormankantajat tyypin mukaan ja tarvittaessa myös yksittäin.

 

Synkka-tuotetietopalvelu mahdollistaa tarkan raportoinnin

Synkka-tuotetietopalvelun avulla pakkaustiedot on mahdollista ilmoittaa lainsäädännön edellyttämällä tarkkuustasolla. Synkan tietorakenne mahdollistaa tuotetasoisten pakkausmateriaalitietojen keräämisen ja tehokkaan jakamisen tietoa tarvitseville tahoille, tarvittaessa myös kansainvälisesti. Tietoja voidaan hyödyntää kuluttajaviestinnässä ja viranomaisraporttien laadinnassa.

 

Valmistautuminen tuleviin vaatimuksiin käynnissä

Tulevat lainsäädännön muutokset edellyttävät täydennyksiä Synkan tietomalliin, eli tapaan miten ja missä muodossa pakkaustietoja kerätään ja jaetaan. Tästä syystä olemme ryhtyneet kartoittamaan pakkauksiin liittyviä raportointitarpeita. Osallistumme eurooppalaiseen yhteistyöhön GS1:n työryhmissä, jotka määrittävät yhteiseurooppalaisia malleja pakkausdatan rakenteeseen. Suomessa käynnistämme mahdollisimman laajan yhteistyön eri toimijoiden kanssa. Haluamme selvittää, miten voimme tukea yrityksiä erilaisissa toiminnoissa ja tilanteissa, joissa datalla on yhä suurempi merkitys.

Haluatko, että otamme sinuun yhteyttä?

Kerromme mielellämme, miten GS1-standardit voivat olla avuksi pakkaustietojen keräämisessä ja jakamisessa sekä esimerkiksi uudelleenkäytettävien pakkausten yksilöllisessä merkitsemisessä.

Jätä yhteystietosi lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä.

Yhteydenottolomake

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Anu Lahdenperä

Anu Lahdenperä

Chief Growth Officer, Product Data