Rakennusala rakennusmateriaalit rakennusliikkeessä

GS1:n asiantuntijapalvelut rakennusalalle

Asiantuntijamme toimii kumppaninnanne matkalla rakennusalan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”.

Kiinteistö- ja rakennusalalla yhteisten standardien käyttö mahdollistaa huomattavat parannukset muun muassa hankinnan, hankekehityksen ja tuotannon prosesseissa, virheiden vähentämisen rakennusprosessin aikana ja tehokkuuden lisäämisen tilaus- ja toimitusketjun eri vaiheissa. Haluatko olla edelläkävijä matkalla rakennusalan yhteiseen ”digitaaliseen kieleen”?

 

Mitä GS1-standardit tarjoavat kiinteistö- ja rakennusalalle?

Vastuullisuus, turvallisuus ja jäljitettävyys: GS1-standardit tehostavat tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä toimijoiden välillä edistäen arvoketjun turvallisuutta, vastuullisuutta ja tuotteiden jäljitettävyyttä.

Digitalisointi ja automaatio: GS1-standardit mahdollistavat digitaaliset ja automatisoidut tietovirrat säästäen aikaa ja pienentäen kustannuksia toimitusten ja jakelun tehokkaammalla hallinnalla.

Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen: GS1-standardeja päivitetään jatkuvasti alan ja viranomaisten muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Ne antavat tuotemerkin omistajalle enemmän turvaa sekä lisäävät ostajien ja kuluttajien luottamusta tuotteisiin.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita kiinteistö- ja rakennusalalla toimiville yrityksille, jotka haluavat olla edelläkävijöitä ja hyödyntää globaaleja standardejamme toimintansa tehostamiseen. Palvelumme räätälöidään juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaisesti.

 

Lue lisää: GS1-standardit kiinteistö- ja rakennusalalla >

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kuva Petri kasvot2

Petri Leppänen

Development Manager – GS1-standardit ja kiinteistö- ja rakennusala

Petri on GS1:n standardiosaaja. Hänellä on laajasti kokemusta ja monipuolista näkemystä GS1-standardeista eri toimialoilla, ja hän seuraa niiden globaalia kehitystä. Petrillä on erityinen kyky tunnistaa ja sanoittaa standardien tuomia liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä ymmärtää miten ne voivat tukea toimialan kehitystoiveita. 

Petrin vahvuuksia ovat ongelmanratkaisukyky ja asioiden välisten riippuvuuksien tunnistaminen. Hänellä on taito löytää laajoista ja monimutkaisista kokonaisuuksista oleellinen ja kertoa se kiteytettynä selkeästi eteenpäin. Tämä näkyy muun muassa tehokkuutena tuottaa yhteenvetoja ja lopputuotoksia. Petri on aina valmis auttamaan ja tuo omat näkökulmansa asioihin. Hänen rauhallisuutensa tuo rauhaa myös ympärilleen. 

”GS1-standardien avulla voidaan edistää kestävää kehitystä edistäviä, digitaalisia ja yhteentoimivia ratkaisuja. Tässä kehitystyössä haluan tukea toimialoja ja asiakkaitamme.”