Logo THL
Referenssi

THL – GS1 Synkan tuotetiedot kansallisen ravitsemusseurannan ja -tutkimuksen pohjana

GS1 Synkan tuotetietoja hyödyntävät myös erilaiset palveluntarjoajat. Yksi heistä on väestön hyvinvointia ja terveyttä tutkiva sekä edistävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen tutkimuslaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. THL:n tuottama tieto näkyy laajasti suomalaisten arjessa ja elämässä suosituksina ja ohjeina. Erilaiset tuotetietopankit ovat helpottaneet tutkijoiden työtä huomattavasti ja uusia, potentiaalisia tietolähteitä muun muassa elintarvikkeiden ravintosisältöjen monitorointiin kartoitetaan parasta aikaa EU-tasolla.

– Ennen tuotetietojen seurantaa tehtiin niin, että tutkijat menivät kauppoihin etsimään tarvittavat tiedot suoraan tuotteista. Nyt Synkka ja muut kehittyneet järjestelmät auttavat elintarvikkeiden koostumuksen tarkkailussa, kertoo erityisasiantuntija Heli Reinivuo.

THL hyödyntää GS1 Synkkaa monipuolisesti ja sillä on useita tiedon käyttötarpeita ja -tapoja. Tietoja selaillaan suoraan käyttöliittymästä tai niitä ladataan Exceliin ja PDF-tiedostoihin aina käyttötarpeesta riippuen.

– PDF:ien etu on siinä, että niistä näkyy myös tuotekuvat ja siksi olen kokenut ne näppäräksi tavaksi käyttää Synkkaa, tutkija Peppi Haario toteaa.

 

Tuotetiedoista resepteiksi ja ruokapäiväkirjoiksi

Yksi Synkan tietojen käyttökohteista on THL:n ylläpitämä kansallinen elintarvikkeiden koostumustietopankki Fineli. Se sisältää tiedot yli 3 400 elintarvikkeesta ja 54 ravintotekijästä. Tavallisia ravintotekijöitä ovat muun muassa hiilihydraatit, rasvat, proteiinit, kivennäisaineet ja vitamiinit. Finelissä ravintotiedoiltaan samankaltaiset tuotteet ja niiden tiedot on ryhmitelty kattotermien alle. Synkan tuotetiedot taas toimivat Finelin tietojen lähdeaineistona.

– Finelin nettisivusto on todella suosittu. Vuosittain sivustolla on yli miljoona käyntiä, mikä on valtava määrä ei-kaupalliselle sivustolle, Heli Reinivuo summaa.  

Fineliä käyttävät aktiivisesti niin oppilaitokset kuin suurkeittiöt ja ravintolat. Fineli palvelee myös ravitsemuksesta kiinnostuneita kuluttaja-asiakkaita ja tarjoaa mahdollisuuden pitää esimerkiksi ruokapäiväkirjaa ja sisältää laajan kattauksen reseptejä.

 

Suora näkymä suomalaisten ruokatottumuksiin

– Finelin reseptien ravintoainetietojen laskennan pohjana käytetään suomalaisten yleisimmin käyttämien tuotteiden tietoja ja näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi siitä, kuinka rasvaista jauhelihaa suomalaiset useimmiten käyttävät. Ja kun haastattelemme suomalaisia siitä, mitä he ovat viime päivinä syöneet, saamme seurantatietoa suomalaisten ravitsemuksesta ja voimme tutkia ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä, kiteyttää erikoistutkija Niina Kaartinen.

Finelillä on erittäin tärkeä rooli suomalaisessa ravitsemustutkimuksessa, koska koko yliopistotasoinen ravitsemustutkimus nojaa Finelin tietoihin. Siksi Finelin tietojen oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää ja se asettaa paineita myös Finelin lähdeaineistojen, kuten Synkan tietojen, oikeellisuudelle.

Lisäksi THL käyttää Synkan tietojen selailua, kun se haarukoi erilaisia tutkimus- ja kartoituskohteita sekä valitsee tuotteita laboratoriotesteihin, joissa analysoidaan elintarvikkeiden ravintoarvoja. Synkan tietoja rikastetaan myös muilla analyysi- ja tutkimustiedoilla jatkokäyttöä varten.

– Synkan tietojen käyttö on laajaa ja niiden oikeellisuus on meille luonnollisesti tärkeää. Ikävimmässä tapauksessa virhe jossakin keskeisessä tuotteessa voi johtaa tutkimusaineiston uudelleen laskentaan, Heli Reinivuo kertoo.

 

Luotettava data on tutkimuksen kivijalka

Ravitsemusseurannan ja -tutkimuksen näkökulmasta tärkeimpiä ovat ne tuotteet, joita suomalaiset käyttävät usein, eli päivittäin tai viikoittain. Käytettävä tieto muodostetaan useampien tuotteiden keskiarvoina, joten välttämättä virhe yksittäisen tuotteen tiedoissa ei suoraan aiheuta virheen kumuloitumista.

– Toki silloin kun tutkitaan esimerkiksi uusia, marginaalisia tuotteita, yksittäisen tuotteen virheellinen tieto saattaa vaikuttaa tuloksiin merkittävästi, Heli Reinivuo muistuttaa.

THL:n tavoin eri toimijat hyödyntävät tuotetietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, mikä on hyvä pitää mielessä, kun tietoja syötetään Synkkaan. Vaikka oma, juuri senhetkinen asiakas ja tiedon vastaanottaja olisi lähikauppa, kauppaketju tai ravintola, voi tiedoille löytyä yllättäviäkin käyttötarkoituksia ja tällöin huolella täytetyt tuotetiedot toimivat oman tuotteen markkinointikanavana – tuotekuvia unohtamatta!

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Laitos kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa. Lisäksi se tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita sidosryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.