Blogi

Kansainvälinen standardikehitys: hajautetut tietolähteet nousemassa keskiöön

Maailman kartta ja dataa
GS1:n kansainvälisen standardikehityksen taustalla on maailmanlaajuinen kehitysfoorumi, joka koostuu eri toimialojen asiantuntijoista sekä niihin liittyvistä työryhmistä. Me GS1 Finlandissa olemme aktiivisesti työryhmissä mukana viemässä Suomen näkemyksiä globaaliin standardikehitykseen ja tuomassa sieltä tulokset ja ratkaisut asiakkaidemme hyväksi.

Vuonna 2023 GS1-standardien kehitystyö painottui vahvasti GS1 2D-koodien käyttöönottoon kaupan arvoketjussa. Viivakoodien luentaan ja tulostamiseen liittyvien testien ohella teimme yhteistyötä yritysten kanssa tukeaksemme 2D-toteutuksia ja luodaksemme ohjeita pilottien suunnitteluun.

Euroopan tasolla keskityimme edelleen EU:n digitaalista tuotepassia koskevaan lainsäädäntöön. Olemme jo vuosia tarjonneet asiantuntemustamme asetuksen käsittelyn tueksi. Lisäksi olemme yhteistyössä määrittäneet ratkaisuja, miten digitaalinen tuotepassi voidaan käytännössä toteuttaa sitten, kun asetus astuu voimaan.

GS1 GDSN:n (Global Data Synchronisation Network) tuotetietostandardin kehitystyössä keskityimme erityisesti pakkauksiin ja pakkausmateriaaleihin. Muokkasimme standardia tukemaan entistä paremmin pakkauksiin liittyviä tietoja ja niiden jakamista eri toimijoiden kesken. Lisäksi pyrimme yhdenmukaistamaan eri maiden tietojen ilmoittamiskäytäntöjä.

RFID-merkintöjen yksinkertaistaminen oli myös keskeinen osa kehitystyötä. Vuonna 2023 julkaistiin EPC Tag Data Standardin (TDS) versio 2.0., joka mm. parantaa RFID:n ja viivakoodien yhteentoimivuutta sekä mahdollistaa päiväystietojen tehokkaan käsittelyn RFID-tunnisteissa.

Kasvavien tietotarpeiden ja tulevien lakivaatimusten myötä hajautetut tietolähteet ovat nousemassa merkittäväksi kansainväliseksi kehityssuunnaksi. Jotta standardit vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin tulevaisuudessakin, GS1-verkosto käynnisti kehitystyön hajautettujen tietolähteiden ja webteknologian hyödyntämiseksi. Samalla uskomme, että EU-lainsäädännön muutosten paineessa vastuullisuus ja siihen liittyvät tietosisällöt säilyvät keskeisenä osana GS1-standardien kehitystyötä.

Vuosikatsaus 2023

Lue lisää GS1 Finlandin vuodesta 2023 vuosikatsauksestamme.