Helsingin kaupunki

GS1 Finland

Me uskomme, että huominen on parempi, kun kuluttaja pystyy tuotteista saatavan tiedon perusteella tekemään oman näköisiä valintoja. Tunnisteiden taakseen kätkemä oikea ja luotettava tieto on avain vastuullisempaan ja yhdessä toimivaan maailmaan. Maailmaan, joka luo uutta tiedon ja sen hyötyjen tuomista mahdollisuuksista. Tätä me edesautamme työllämme GS1 Finlandissa, puolta valitsematta.
Title

GS1 Finland

Maaorganisaatioita
115
Asiakkaita
6 600
Suomessa
Toiminta alkanut
1975
Suomessa

Paremman huomisen puolesta – supervoimana standardit

Ihminen on kommunikoinut viivoilla kautta historian. Olemme dokumentoineet elämäämme kallioseinämiin, hahmotelleet matemaattisia kaavoja, luoneet kulttuuria, sivistystä ja kauppaa ja taltioineet lastemme vuosikasvua kotiemme ovenkarmeihin.  

Mutta koskaan aiemmin eivät viivat ja kuviot ole pitäneet sisällään sellaista määrää dataa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia kuin koodit, joita me tarjoamme.

Globaalina toimijana kehitämme yli 20 toimialalle maailman käytetyimpiä tuotteiden yksilöinnin standardeja, eli yhdessä sovittuja, yhdenmukaisia tapoja yksilöidä tuotteita. Se on kuin oma universaali kielensä, jota kaikki puhuvat. Tunnisteista tunnetuin on EAN-viivakoodi.  Viivakoodit mahdollistavat sen, että valmistajat saavat tuotteensa kauppojen valikoimiin, mutta datan määrän lisääntyessä niiden supervoima kasvaa, ja viivat muuttuvat neliöiksi ja QR-koodeiksi.

Päivittäistavarakaupassa koodien tarjoama läpinäkyvyys auttaa kuluttajaa tekemään vastuullisia ja arvopohjaisia valintoja ja pääsemään luotettavasti tuotteiden alkuperän lähteille. Yrityksille niiden sisältämä data tarjoaa mahdollisuuden kilpailukyvyn rakentamiseen ja tehokkaaseen toimitusketjuun.

Terveydenhuollossa standardit lisäävät potilasturvallisuutta sekä helpottavat lääkkeiden ja laitteiden jäljitettävyyttä. Rakennusalalla standardimme ovat omiaan edistämään turvallisuutta ja oikea-aikaisia tavarantoimituksia, parantamaan rakennusmateriaalien jäljitettävyyttä ja vauhdittamaan koko alan tuottavuusloikkaa.

Maailmassa, jossa ihmiset etsivät kuumeisesti tapoja tehdä vastuullisia ostopäätöksiä ja jossa digitalisaatio murtaa perinteiset liiketoimintamallit alasta riippumatta, tarvitaan innovatiivisia suunnannäyttäjiä ja yhteiskehittämisen nimeen vannovia sillanrakentajia, jotka kokoavat kaikki toimijat saman pöydän ääreen.

On aika räjäyttää siilot ja rakentaa avointa, kuluttajalähtöistä arvoketjua. Näin suuri askel on vain järkevää ottaa yhdessä, yhteisenä ponnistuksena. Kun standardoimme, mahdollistamme sekä kuluttajia että kokonaisia toimialoja hyödyttävät tulevaisuuden innovaatiot. Yhdessä.

Standardit mullistavat tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet, ja datan määrän kasvaessa myös oikean ja luotettavan tiedon tarve  lisääntyy. Seuraava oma innovaatiomme on jo nurkan takana – siirtymällä viivoista neliöihin ja uuden sukupolven älykkäisiin 2D-tunnisteisiin mahdollistamme tuotteiden läpinäkyvyyden aina alkutuotannosta kuluttajan käsiin saakka.

Uskotko jo? Standardoinnilla on väliä. Jättämämme jälki – on se sitten viiva tai QR-tunniste – voi muuttaa maailman.

GS1 Finland

Olemme reilun 20 hengen asiantuntijaorganisaatio ja tuemme suomalaisten yritysten menestystä. Tarjoamme globaaleja standardeja, digitaalisia palveluita ja osaamista, jotka tuovat tehokkuutta ja vaivattomuutta muun muassa tuotteisiin liittyvien tietojen hallintaan ja jakamiseen toimitusketjuissa. Asiakkainamme on yli 6600 yritystä, pienyrittäjistä Suomen suurimpiin yhtiöihin.

Globaaleihin GS1-standardeihin pohjautuvat palvelumme ovat laajasti käytössä päivittäistavarakaupan toimialalla ja standardejamme hyödynnetään myös mm. lääkkeiden ja terveydenhuollon välineiden yksilöinnissä sekä logistiikassa. 

Osana 115 maan GS1-verkostoa olemme mukana kansainvälisessä standardien kehitystyössä ja tuomme sen tulokset ja ratkaisut suomalaisten yritysten hyväksi. Avoimena ja puolueettomana toimijana voimme tarjota asiakasyrityksillemme neutraalin alustan verkostoitua ja kehittää yhteistyössä omia toimialojaan.

Taustalla vahvaa toimialakokemusta

GS1 Finland Oy on Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n sekä Keskuskauppakamarin omistama yritys. Toimitusjohtajamme on Jukka Kehusmaa ja hallituksen muodostavat Taneli Mero (puheenjohtaja, Valio), Markus Hellström (Fazer), Kari Luoto (PTY), Juho Romakkaniemi (Keskuskauppakamari) ja Heli Tammivuori (ETL).

Strategia 2025

Visio, missio ja arvot

GS1 Historia

Yli 40 vuoden aikana GS1 on avannut toimistoja 115 maahan ja saanut yli miljoona jäsenyritystä käyttämään GS1-standardeja.

Vuosikatsaus