Kuva mies kaupassa

Erätietojen hyödyntämisen määrittely

Yhteinen tietomalli -hankkeeseen kuuluvan kokonaisuuden tavoitteena oli määritellä tarkempi tietomalli erätietojen tuotemerkitsemiseen ja tiedonvälitykseen ruoan arvoketjussa. Uuden toimintamallin ytimessä ovat älykkäämmät 2D-viivakoodit, jotka mahdollistavat myös laajemman kuluttaja–tuottaja-dialogin kehityksen jatkossa.

Yhteinen tietomalli -hankkeeseen kuuluneessa projektissa määriteltiin tarkempi tietomalli erätietojen tuotemerkitsemiseen ja tiedonvälitykseen arvoketjussa älykkäitä 2D-viivakoodeja hyödyntäen. Projektin lopputuloksena julkaistiin digitaaliset oppaat 2D-viivakoodien hyödyntämisestä liiketoiminnallisesta ja teknisestä näkökulmasta. Sen jälkeen 2D-viivakoodin tekninen työryhmä on jatkanut yhteistyötä tukeakseen koodien käyttöönottoa koko arvoketjussa. Projekti valmistui lokakuussa 2021.

Erätietojen merkitseminen tuotteeseen mahdollista 2D-viivakoodin avulla

Uudentyyppisen viivakoodin avulla pystytään välittämään nykyistä EAN-viivakoodia vastaavassa tilassa huomattavasti enemmän tietoa. GS1 suosittelee uudeksi viivakoodiksi QR-koodia (Quick Response) GS1 Digital Link -standardin mukaisella tietosisällöllä, jolloin se mahdollistaa sekä saldonhallinnan että kuluttajadialogin. QR-koodia voidaan hyödyntää kuluttaja-dialogissa myös ilman erä- ja päiväystietoa.

Siirtyminen 2D-viivakoodeihin vaikuttaa sekä vastaanotto-, pakkaus- että jakeluprosesseihin. Kaupan näkökulmasta on tärkeää huomioida valmius lukea vaihtoehtoisia kuluttajapakkauksien merkintöjä. Teollisuuden näkökulmasta korostuu vastaavasti vaihtoehtoisten merkintätapojen toteuttaminen.

Kokonaisuuden yhteydessä laadimme yhteiset 2D-ohjeistukset arvoketjuille. Niiden avulla yritykset voivat arvioida 2D-viivakoodiin siirtymisen tuomia investointitarpeita ja -vaikutuksia omissa organisaatiossaan.

Opas: 2D-viivakoodien hyödyntäminen

Tässä oppaassa kuvataan 2D-viivakoodien mahdollisuuksia ruoan arvoketjun eri käyttötapauksissa. Oppaan avulla yritykset voivat arvioida omia muutostarpeitaan ja käyttöönoton kapeikkoja uusiin viivakoodeihin siirtymisen osalta.

Opas: Tekniset vaatimukset 2D-viivakoodien käyttöönotolle

Tässä oppaassa kuvataan kaksi erilaista maailmalla yleisesti käytettyä 2D-viivakoodia, QR-koodi ja GS1 Data-Matrix, jotka soveltuvat tunnistettujen käyttötapausten toteutukseen, ja jotka ovat yhteensopivia GS1-standardien kanssa.

Lue lisää GS1 2D-koodista

Miltä viivakoodien tulevaisuus näyttää? Voidaanko yhdellä ainoalla koodilla palvella tulevaisuudessa niin kaupan arvoketjua kuin myös kuluttajia? Tutustu uuden älykkäämmän GS1 2D-koodin mahdollisuuksiin.

Haluatko tietää kehitysprojektista lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Jenni Särkkä

Jenni Särkkä

Chief Development Officer
Kimmo Keravuori

Kimmo Keravuori

Development Manager – GS1-standardit ja GS1 2D-koodi