Terveydenhuolto instrumentit ja teknonivelet pöydällä

Lääkinnällisten laitteiden tuotetiedot Synkka-palveluun

Asiakkaidemme toiveesta Synkka-tuotetietopalveluun on lisätty nyt myös lääkinnällisiä laitteita koskevia tietoelementtejä. Toivotamme terveydenhuoltoalalla toimivat yritykset tervetulleiksi mukaan Synkka-yhteisöön.

GS1:n Synkka on kaupan alan kattavin tuotetietopalvelu, joka yhdistää tavarantoimittajat ja kaikki tuotetiedon tarvitsijat. Palvelun avulla ajantasainen ja oikeassa muodossa oleva tuotetieto tuotekuvineen on helposti käytössä. Kaupan alalla Synkka on toiminut jo useiden vuosien ajan keskeisessä roolissa kauppakumppanien yhdistäjänä.

Myös terveydenhuoltoalalla Synkan avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä lisäämällä toimitusketjun tehokkuutta ja parantamalla potilasturvallisuutta. Palvelun kautta kulkevista tuotetiedoista hyötyvät aina lopulta kuluttajat ja potilaat. Kaikki osapuolet hyötyvät, kun he sitoutuvat luotettavan tiedon toimittamiseen ja toisaalta sen hyödyntämiseen omissa prosesseissaan.

 

Synkka välittää tuotetiedot, tuotekuvat ja pdf-tiedostot

Lääkinnällisten laitteiden perustiedot ovat tärkeää tietoa muun muassa hoitotyössä ja tuotteiden jakelun hallinnassa. Tuotteen perustiedot yksilöivät tuotteen, kuvaavat sen ominaisuuksia ja ohjeistavat esimerkiksi käsittelyssä ja varastoinnissa. Synkka välittää tuotetiedot myös muista tarvikkeista, joita ei määritellä lääkinnällisiksi laitteiksi.

Tuotekuvat voidaan myös tallentaa ja ylläpitää helposti Synkassa, mistä asiakkaat voivat hakea ne esimerkiksi apteekin verkkokaupan tarpeisiin. Lisäksi erilaiset ohjeet ja tuotedokumentit voidaan välittää suoraan Synkan kautta pdf-tiedostoina.

Tiedon tarvitsijat, kuten sairaanhoitopiirit, lääkäriasemat, apteekit tai tukut voivat hakea tarvitsemansa tiedot ja aineistot Synkasta.

 

Synkka sopii eri terveydenhuoltoalan toimijoille

  • sairaanhoitopiiri, lääkäriasema, apteekki, tukku tai muu lääkinnällisten laitteiden tuotetietoja tarvitseva, joka haluaa vastaanottaa tuotetietoja joko suomalaiselta tai ulkomaiselta tavarantoimittajalta
  • valmistaja, joka toimittaa tuotteitaan terveydenhuoltosektorille
  • sovellustoimittaja, joka tuottaa ohjelmistopalveluja terveydenhuollon toimijoille.

 

Tavoitteena tehokkuus, helppous ja laadukas hoitotyö

Ostaja tarvitsee ajantasaiset ja täydelliset tuotetiedot, jotta tehokas hankinta on mahdollista. Synkan avulla tuotetiedot voidaan vastaanottaa keskitetysti useilta tavarantoimittajilta. Synkasta voi hakea viimeisimmät päivitetyt tuotetiedot ja tiedon tarvitsija voi luottaa siihen, että hänellä on aina ajantasaiset tiedot käytössään. Manuaalisen työn vähentyessä ostoprosessi ja logistiikka tehostuvat.

Vastaanotettuja tuotetietoja voidaan hyödyntää sairaalan useissa eri prosesseissa ja tietojärjestelmissä niin hoitotyössä, varastoinnissa kuin jakelussa, mikä lopulta vaikuttaa potilaan hoidon laatuun. Erityisesti implantoitavien tuotteiden tiedonhallinta on erityisen tärkeää.

PPSHP hyödyntää toiminnassaan GS1 standardeja

Oulun yliopistollisen sairaalan kampukselle rakennetaan maailman älykkäintä sairaalaa. Osa tätä hanketta on logistiikan digitalisointi, jossa GS1:n standardeilla on keskeinen rooli.

Tutustu Synkka-tuotetietopalveluun tarkemmin

Palvelun avulla ajantasainen ja oikeassa muodossa oleva tuotetieto tuotekuvineen on helposti eri osapuolten käytössä.

Haluatko keskustella, miten organisaatiosi voisi hyödyntää Synkkaa ja koko GS1-järjestelmää terveydenhuollossa juuri teille parhaalla tavalla? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kuva-Miia-kasvot

Miia Salonen

Development Manager – terveydenhuoltoala ja kehitysprojektit