Uutinen

GS1 edistää sijainti- ja osapuolitunnisteiden käyttöä maailmanlaajuisesti

Datapallo
GS1 kannustaa toimijoita ympäri maailman GLN-sijainti- ja -osapuolitunnisteen laajempaan käyttöön. Tunniste tarjoaa perustan toimitusketjun tietojen jäljitettävyydelle, mihin uusia vaatimuksia asettavat muun muassa kiristyvä vastuullisuuslainsäädäntö ja digitaaliset markkinapaikat. Käytön tueksi GS1-organisaatiot esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa ja Saksassa ovat ryhtyneet kokoamaan globaalia GLN-rekisteriä. GS1 Finland suosittelee standardoituja tunnisteita myös Suomen alkutuotantoon, tavoitteena parantaa toimitusketjujen tietojen jäljitettävyyttä.

GS1:n sijainnit ja osapuolet yksilöivä GLN-tunniste (Global Location Number) toimii perustana toimitusketjun tietojen siirrettävyydelle ja jäljitettävyydelle. Sen avulla toimitusketjun osapuolet voivat jakaa rakenteeltaan yhdenmukaista tietoa siitä, keitä toimijoita toimitusketjun vaiheissa on mukana, ja missä toimintaa harjoitetaan. GLN-tunnisteella voidaan kansainvälisen standardin mukaisesti yksilöidä esimerkiksi, millä tilalla tuote tai raaka-aine on kasvatettu ja kuka sen on kasvattanut.

Vaatimuksia luotettavalle ja yhdenmukaiselle sijainti- ja osapuolitiedolle asettavat muun muassa tulevat vastuullisuuteen liittyvät EU-lainsäädännöt, digitaaliset markkinapaikat, sekä potilasturvallisuuden ja toimitusketjujen tehokkuuden kehittäminen.

– Kun on tarve jäljittää tuotteen elinkaari alkutuotannosta sen kierrätykseen saakka, pitää tietää tuotteen kaikki askeleet ketjussa. Tällöin pelkkä tuotetunniste GTIN (Global Trade Item Nuber) ei riitä. Tarvitaan myös GLN, joka linkittää tuotteen sen käsittelysijainteihin ja toimijoihin. GS1 on ainoa organisaatio maailmassa, joka voi globaalisti tarjota tämän, miksi meillä on velvollisuus edistää sen käyttöä, kertoi GS1 Netherlandsin toimitusjohtaja Mirjam Karmiggelt GS1 Global Forumissa.

 

Kansainvälinen rekisteri vahvistaa tunnisteiden luotettavuutta

Kasvaneiden tarpeiden myötä GS1 on ryhtynyt kokoamaan kansainvälistä GLN-rekisteriä ja useat GS1:n maaorganisaatiot ovat sitoutuneet sen edistämiseen. Euroopan maista Ruotsi, Saksa, Ranska ja Hollanti ovat ensimmäisten joukossa. Myös USA, Kanada ja Brasilia ovat mukana ykkösaallossa. Kun tiedot löytyvät rekisteristä, ovat ne Verified by GS1 -rekisterihaulla kenen tahansa tarkistettavissa. Tämä lisää tunnisteiden luotettavuutta ja tiedon jäljitettävyyttä.

– Koska Ruotsi on useiden kansainvälisten brändien koti, meille on tärkeää toimia avainasemassa GLN:n käytön ja rekisterin edistämisessä. Näen, että rekisterin avulla ratkaisemme yritystemme kiertotalouden ja jäljitettävyyden haasteita maailmanlaajuisesti, totesi GS1 Swedenin toimitusjohtaja Jonatan Tullberg tapahtumassa.

 

Tavoitteena kasvattaa tunnisteen hyödyntämistä myös Suomessa

Suomessa GLN-tunnisteet ovat jo osittain kaupan ja elintarviketeollisuuden käytössä, esimerkiksi myymälöiden yksilöimisessä. Toimitusketjuissa liikuteltavan tiedon jäljitettävyyden kehittämiseksi GS1 Finland suosittelee GLN-tunnisteiden käyttöä myös Suomen alkutuotannossa.

– EU-lainsäädännön edellyttämä vihreä siirtymä edellyttää uusia toimintatapoja, mutta ne on rakennettava liiketaloudellisesti kestävästi. Ratkaisuna on standardisoida tuotteiden, osapuolien ja sijaintien tunnistaminen, joihin tapahtumatiedot voidaan kytkeä. Yrityskohtaiset ratkaisut eivät enää riitä, vaan tarvitaan koko arvoketjun mittaisia toimintatapoja, jotta velvoitteet voidaan täyttää kustannustehokkaasti ja lain hengen mukaisesti, GS1 Finlandin toimitusjohtaja Jukka Kehusmaa sanoo.

– Lisäksi suomalaisten tuotteiden viennin näkökulmasta on olennaista, että tapahtumatiedot kulkevat kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

Kuten tuotteiden tunnistamiseen käytettävät GTIN-koodit, myös GLN:t voidaan tallentaa Suomen GS1 Rekisteri -palveluun. Jatkossa ne siirtyvät sieltä myös globaaliin rekisteriin.

 

Lisätietoa