Blogi

Mitä GS1 2D-koodin käyttöönotto maksaa?

GS1 2D-koodi purkin kyljessä
GS1 2D-koodi tarjoaa tuotteita valmistaville yrityksille keinon siirtyä kohti entistä tehokkaampaa kuluttajaviestintää ja läpinäkyvämpää kaupankäyntiä. Tämä uusi älykkäämpi viivakoodi mahdollistaa suuremman tietomäärän tallentamisen pienempään tilaan, mikä muun muassa tehostaa logistiikkaa, parantaa kuluttajien saamaa tuotetietoa ja lisää tuoteturvallisuutta. Mutta mitä GS1 2D-koodin käyttöönotto maksaa yritykselle?

Standardien näkökulmasta vastaus on selkeä. GS1 2D-koodia varten tuotteita valmistava yritys tarvitsee GS1-yritystunnisteen, joka on perusta kaikkien GS1-standardien käytölle. GTIN-koodeja ja EAN-viivakoodeja hyödynnetään laajasti tuotteiden yksilöllisessä tunnistamisessa kaupan alalla, mikä tarkoittaa, että lähes kaikilla tuotteitaan kaupoissa myyvillä yrityksillä on jo GS1-yritystunniste käytössään. Siirtyminen GS1 2D-koodien käyttöön ei silloin edellytä uuden tunnisteen hankkimista, eikä näin ollen aiheuta lisäkustannuksia.

Mutta jos yrityksellä ei vielä ole GS1-yritystunnistetta, voi sen hankkia helposti GS1:n verkkokaupasta. Yritystunnisteen vuosimaksun hinta perustuu siihen, kuinka monta GS1-tunnistetta, esimerkiksi GTIN-koodia, siitä voidaan muodostaa. Vuosimaksua tulee maksaa niin kauan kuin yritystunnisteesta muodostettuja koodeja on käytössä.

Muut GS1 2D-koodin käyttöönoton kustannukset riippuvat yrityksen nykyisistä valmiuksista ja tarvittavista päivityksistä järjestelmiin ja prosesseihin. Mahdollisia aloituskustannuksia voivat aiheuttaa:

 

  • Päivitykset viivakoodinlukijalaitteistoon: Vanhimmat viivakoodinlukijat eivät välttämättä pysty lukemaan 2D-koodeja, joten yritys saattaa joutua hankkimaan uusia tai päivittämään nykyisiä viivakoodinlukijoitaan, jotta ne pystyvät lukemaan sekä perinteisiä viivakoodeja että 2D-koodeja.

 

  • Ohjelmistopäivitykset tai -hankinnat: Järjestelmät, kuten varastonhallinnan, kassapäätteiden ja logistiikan sovellukset, saattavat tarvita päivityksiä tai uusia integraatioita tukeakseen GS1 2D-koodien tietosisältöä ja hyödyntääkseen niiden tarjoamia etuja täysimääräisesti.

 

  • Tulostus- ja merkintälaitteet: GS1 2D-koodien tulostaminen tuotteisiin tai pakkauksiin ei välttämättä edellytä laitteiston päivittämistä. Joissain tapauksissa tämä voi kuitenkin olla tarpeen, erityisesti, jos GS1 2D-koodi lisätään tuotteeseen tai pakkaukseen jatkossa vasta pakkauslinjastolla.

 

  • Verkkosisältöjen sisällöntuotanto: Verkkosivustojen ja muiden digitaalisten alustojen päivittäminen on keskeinen osa GS1 2D-koodin käyttöönottoa, sillä siten varmistetaan, että sidosryhmät saavat tarvitsemaansa tietoa tuotteista. Jos tuotemäärä on suuri, kannattaa yrityksen harkita myös verkkolinkkien uudelleenohjaustyökalun hankkimista.

 

  • Koulutus henkilöstölle: Henkilöstön kouluttaminen GS1 2D-koodin käyttöön ja sen tuoman lisäarvon ymmärtämiseen on tärkeää. Tämä voi sisältää koulutusta esimerkiksi viivakoodinlukijoiden käytöstä, datan hallinnasta ja prosessien päivittämisestä.

 

Mutta vaikka GS1 2D-koodien käyttöönottoon liittyy aloituskustannuksia, on tärkeää huomioida niiden tuoma lisäarvo. Kuluttajille voidaan tarjota tarkempaa tietoa suoraan tuotteesta tai pakkauksesta. Kuluttajapalautteet, vastuullisuustiedot, kierrätysohjeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, resepti-ideat, kampanjat, kilpailut, somekanavat... Verkossa viestinnän mahdollisuuksien määrä kuluttajille on yhtä rajaton, kuin tuotteen valmistajan mielikuvitus. GS1 2D-koodi myös mahdollistaa rakenteeltaan yhdenmukaisen tuotteisiin liittyvän tiedon siirtämisen tehokkaasti toimitusketjussa eteenpäin. Jokainen toimija näkee koodin kautta itselleen olennaisen sisällön. Tämä mahdollistaa tehokkaan jäljitettävyyden.

Mikä on GS1 2D-koodi?

Miten GS1 2D-koodi eroaa tavallisesta QR-koodista tai EAN-viivakoodista? Miten GS1 2D-koodi tukee kuluttajaviestintää? Mitä hyötyä GS1 2D-koodista on käyttötavaroiden näkökulmasta? Katso vastaukset näihin ja moniin muihin GS1 2D-koodiin liittyviin kysymyksiin!