Ohje

GS1 Synkka – Tuotteen lopetus

Tuotteen lopetus voidaan GS1 Synkassa tehdä tuotteelle tai pakkaukselle, joka on markkinoilla, mutta myös tuotteelle, jonka lanseeraus perutaan. Tässä ohjeessa on myös kuvattu, miten kausituotteiden saatavuutta hallinnoidaan.

Tieto tuotteen ja/tai pakkauksen lopetuksesta kertoo tuotetiedon vastaanottajalle, että tuotetta ei ole enää saatavissa. Tieto pitää viedä GS1 Synkkaan hyvissä ajoin ennen saatavuuden päättymistä, jotta vastaanottaja ehtii löytämään uuden korvaavan tuotteen.

 

Tuotteen lopetus

Tuotteen lopetus tehdään käytössä olevaan tuoteversioon tallentamalla sille lopetuspäivämäärät. 

 

Tuotteen lopetus käyttöliittymässä

Aloita tuotteen muokkaus joko klikkaamalla hakutulosnäkymän Toiminnot-painiketta ja valitsemalla Muokkaa tai avaamalla tuotteen tiedot ja menemällä Luonnos-välilehdelle. Päivitä seuraavat tietokentät ja julkaise:

 • Saatavuus päättyy
 • Tuotannon lopetuspäivämäärä

Tallenna tiedot kaikille pakkaushierarkian osille, joita lopettaminen koskee. Tuote siirtyy automaattisesti Lakkautettu-tilaan, kun sille asetettu lopetuspäivämäärä on mennyt. Voit joko poistaa tuotteen tai säilyttää sen tässä tilassa.

 

Tuotteen lopetus integraatiolla

Päivitä tuotteelle seuraavat tiedot omaan tuotetietojärjestelmääsi ja lähetä tuotetietosanoma GS1 Synkkaan:

 • Saatavuus päättyy (endAvailabilityDateTime) 
 • Tuotannon lopetuspäivämäärä (discontinuedDateTime)

 

Käytä sanomalla komentoa CORRECT ja samaa voimaantulopäivää (effectiveDateTime), kuin alkuperäisessä sanomassa.
 

Julkaisun yhteydessä tuotetiedon vastaanottajille lähtee tuotetietosanoma, joka kertoo tuotteen lopetuksesta. Kun tuotteelle asetettu lopetuspäivämäärä on mennyt, vastaanottajat saavat synkronoinnin lopetussanoman.

 

Tuotteen lanseerauksen peruminen

Päivitys tehdään nykyiseen tuoteversioon antamalla sille lanseerauksen peruutuspäivämäärät.

 

Lanseerauksen peruminen käyttöliittymässä

Aloita tuotteen muokkaus joko klikkaamalla hakutulosnäkymän Toiminnot-painiketta ja valitsemalla Muokkaa tai avaamalla tuotteen tiedot ja menemällä Luonnos-välilehdelle. Päivitä seuraavat tietokentät ja julkaise tuote: 

 • Saatavuus päättyy
 • Lanseerauksen peruutuksen päivämäärä

Huom! Saatavuus päättyy -päivämäärän tulee olla yhden päivän yli Saatavuus alkaa -päivämäärästä. 

Tuotteen tila siirtyy Peruutettu-tilaan, kun sille tallennetut peruutuspäivämäärä on mennyt. Voit joko poistaa tuotteen tai säilyttää sen tässä tilassa.

 

Lanseerauksen peruminen integraatiolla

Päivitä tuotteelle seuraavat tiedot omaan tuotetietojärjestelmääsi ja lähetä tuotetietosanoma GS1 Synkkaan:

 • Saatavuus päättyy (endAvailabilityDateTime)
 • Lanseerauksen peruutuksen päivämäärä (cancelledDateTime) 

 

Käytä sanomalla komentoa CORRECT ja samaa voimaantulopäivää (effectiveDateTime), kuin alkuperäisessä sanomassa.

Huom! Saatavuus päättyy -päivämäärän tulee olla yhden päivän yli Saatavuus alkaa -päivämäärästä. 

Julkaisuhetkellä vastaanottajille lähtee lopetussanoma. Kun perumispäivämäärä on mennyt, vastaanottajille lähtee synkronoinnin lopetussanoma.

 

Lopetetun tuotteen uudelleenaktivointi

Lopetettu tuote voidaan uudelleenaktivoida GS1 Synkassa, kun tuotetta on jälleen saatavilla tai sen lanseeraus on ajankohtainen.

 

Tuotteen uudelleenaktivointi käyttöliittymässä

Aloita tuotteen muokkaus, päivitä sille seuraavat tietokentät: 

 • Saatavuus alkaa
 • Saatavuus päättyy – tyhjennä tietokentän tiedot
 • Lanseerauksen peruutuksen päivämäärä – tyhjennä tietokentän tiedot

Julkaise tuote, jolloin se muuttuu Ladattu/Julkaistu-tilaan.

 

Tuotteen uudelleenaktivointi integraatiolla

Päivitä tuotteelle seuraavat tiedot omaan tuotetietojärjestelmääsi ja lähetä tuotetietosanoma GS1 Synkkaan:

 • Saatavuus alkaa (StartAvailabilityDateTime)
 • Saatavuus päättyy (endAvailabilityDateTime) – tyhjennä tietokentän tiedot
 • Lanseerauksen peruutuksen päivämäärä (cancelledDateTime) – tyhjennä tietokentän tiedot

 

Käytä sanomalla komentoa CORRECT ja samaa voimaantulopäivämäärää (effectiveDateTime), kuin alkuperäisessä sanomassa.

 

Tuotteen kausisaatavuuden hallinta

Kausituotteilla tarkoitetaan tuotteita, jotka ovat saatavissa vain tietyn ajan, kuten esim. joulukalenterit. Kausituotteita ylläpidetään päivittämällä nykyistä tuoteversiota ja päivittämällä seuraavia päivämääriä:

 • Kausisaatavuus alkaa (SeasonalAvailabilityStartDateTime)
 • Kausisaatavuus päättyy (SeasonalAvailabilityEndDateTime)

 

Kausituotteille ei määritetä Tuotannon lopetuspäivämäärä -tietoa.

 

Tuotteen korvaaminen uudella tuotteella

Viittaavan tuotteen tietojen avulla tuotetietojen vastaanottajan on helpompi yhdistää uusi GTIN-koodi vanhaan tuotteeseen.

Tee vanhan tuotteen lopetus edellä kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Perusta uusi korvaava tuote GS1 Synkkaan ja tallenna sille seuraavat tiedot:

 • Viittaavan tuotteen GTIN (ReferencedTradeItemGtin): Korvattavan, vanhan tuotteen tai pakkauksen GTIN-koodi
 • Viittaavan tuotteen tyyppi (ReferencedTradeItemTypeCode): Korvattu tuote