Mies skannaa laatikkoa varastossa

Näin merkitset toimituksesi

 

Logistisen yksikön tunniste SSCC

Kun lava tai muu logistinen yksikkö lähetetään vastaanottajalle ja halutaan seurata sen kulkua toimitusketjussa, hyödynnetään GS1:n logistisen yksikön tunnistetta, SSCC:tä. Siinä missä GTIN on tuotetunniste, joka yksilöi esimerkiksi vähittäistuotteen tai sen myyntierän, yksilöi SSCC jokaisen lähetettävän logistisen yksikön, kuten kuormalavan, rullakon tai paketin. Logistinen yksikkö on mikä tahansa sekä kuljetukseen että varastointiin käytetty pakkauskokonaisuus, jota käsitellään toimitusketjussa.

SSCC:n avulla yritykset voivat seurata jokaista lähettämäänsä logistista yksikköä tehokkaasti koko toimitusketjun läpi. Jos esimerkiksi lähetys sisältää viisi identtistä logistista yksikköä, merkitään jokainen yksikkö omalla SSCC-koodilla, joka erottaa sen muista yksiköistä.

Lue lisää SSCC-tunnisteesta ja sen muodostamisesta >

 

GS1-128-viivakoodi

Usein käyttötarkoitus määrittelee sen, mitä viivakoodityyppiä tulee käyttää. Logististen yksiköiden merkitsemiseen käytetään GS1-128-viivakoodia. Siihen voidaan koodata pakkauksen sisältämän tuotteen GTIN-koodin lisäksi lisätietoja, kuten eränumero ja/tai päiväystieto käyttämällä GS1-sovellustunnuksia. GS1-128-viivakoodia ei ole tarkoitettu luettavaksi kassapäätteellä.

Lue lisää GS1-128-viivakoodista >

 

Lavalappu

Lavat sisältävät useita yksittäisiä kuluttajapakkauksia tai myyntieräpakkauksia, ja ne merkitään GS1-standardin mukaisilla lavalapuilla. Jokaisen lavan lavalappu on uniikki; se sisältää juuri kyseisen logistisen yksikön SSCC-tunnisteen. Tämä mahdollistaa lavan jäljittämisen koko toimitusketjun läpi.

Lavalappu koostuu kolmesta osasta:

  1. Ylin lohko sisältää vapaata tietoa, esimerkiksi lähettäjän yhteystiedot. Tämä on niin kutsuttu vapaavalintainen osio, johon lavalapun muodostava yritys voi itse valita tietosisällön. On tavallista, että ylimpään lohkoon tulostetaan yrityksen nimi ja/tai logo sekä tietoja tuotteesta. Ylimmän lohkon voi myös jättää tyhjäksi, jos vapaalle informaatiolle ei ole tarvetta.
  2. Keskimmäinen lohko sisältää viivakoodeista löytyvän tiedon selkokielisessä tekstimuodossa. On mahdollista, että viivakoodit eivät jostain syystä ole lukuhetkellä luettavissa, miksi viivakoodeissa oleva tieto tulee tulostaa lavalapulle myös selkokielisenä. Keskimmäinen lohko siis sisältää tekstimuotoista tietoa logistisen yksikön sisällöstä, esimerkiksi sisältyvän tuotteen tunnisteen, painon ja viimeisen käyttöpäivän.
  3. Alin lohko sisältää viivakoodit. Lavalapun viivakoodit tehdään GS1-128-viivakooditekniikalla.

 

Lavalappau esimerkki


 

Lavalapussa SSCC-koodi on vähimmäistieto ja lisätietoina jäljitettävyyttä varten suositellaan viivakoodimuotoon tuotteen tunnistetta ja määrää sekä erä- ja päivämäärätietoja.

 

Lavalapun valinta

Miten toimitat tuotteitasi asiakkaalle? Toimitusmalli vaikuttaa käytettävän GS1-merkinnän valintaan. Terminaalitoimituksissa merkintä on yleensä erilainen kuin keskusvarastotoimituksissa. Lisäksi vaihtumamittaisten tuotteiden lavalappu eroaa perinteisestä lavalapusta. Alta löydät esimerkit erilaisista lavalapuista.

Toimitus keskusvarastoon

Tavarantoimittaja toimittaa tuotteensa asiakkaan keskusvarastoon. Tavarantoimittajaa ohjeistetaan muodostamaan lavat siten, että lavalla on yhtä tuotetta samalla päiväyksellä ja eränumerolla. Keskusvarastoon on mahdollista toimittaa myös vaihtuvamittaisia tuotteita ja jossain tapauksissa myös sekalavoja.

 

Lavalappu esimerkki vanu ja lappu

 

Lavalappu esimerkki sälää ja silppua

 

Lavalappu esimerkki murot ja mysli

 

Terminaalitoimitus

Tavarantoimittaja toimittaa tuotteensa asiakkaan terminaaliin. Usein tavarantoimittajaa pyydetään merkitsemaan toimitus loppuasiakkaan tiedoilla.

 

Terminaali lavalappu vanu ja lappu

 

Suoratoimitus myymälään

Tavarantoimittaja toimittaa tuotteensa suoraan yksittäiseen myymälään. Tuotteet eivät mene keskusvaraston tai terminaalin kautta.

 

Kollin lavalappu vanu ja lappu

 

Vaihtuvamittaisia tuotteita sisältävän lavan merkintä

Lava, joka sisältää vaihtuvamittaisia tuotteita, voidaan numeroida joko GTIN-13- tai GTIN-14-koodilla. Tuotetunnistetta käytetään, jotta vastaanottajan taustajärjestelmä tunnistaisi lavan ja tiedot siirrettäisiin vastaanottajalle normaalisti sähköisesti.

Jokainen valmis lava tulee yksilöidä SSCC-tunnisteella ja merkitä käyttäen GS1:n standardien mukaista lavalappua. SSCC on yksilöivä koodi, jonka avulla kuormalava voidaan erottaa muista kuormalavoista. Lavalappu on tarpeellinen sillä se nopeuttaa lavan käsittelyä esim. vastaanotossa.

Kun lava ei ole tuote

Mikäli lava ei ole tilattava tuote, voidaan se yksilöidä joko GTIN-13- tai GTIN-14-tunnisteella. GTIN välitetään ostajalle yleensä tuotetietojen mukana, eikä sitä tule sisällyttää viivakoodissa lavalapulla. Sen sijaan lavalappu sisältää myyntieräpakkauksen GTIN-koodin, lavan painon, lavan sisältämien myyntieräpakkausten määrän sekä lavan SSCC-koodin. Lavalapulla voi myös ilmoittaa muita tietoja, kuten viimeisen käyttöpäivän sekä eränumeron.

 

Lavalappu vaihtuvamittaiset liha ja riista

 

Kun lava on tuote

Mikäli lava on tilattava tuote, tulee sille antaa GTIN-14-tunniste. GTIN-tunniste alkaa numerolla 9, kuten vaihtuvamittaisia myyntieräpakkauksia yksilöitäessä. Lavalapulla viivakoodin tulisi sisältää lavan GTIN-koodin lisäksi myös tietoja lavan kokonaispainosta sekä lavan SSCC-koodin, mutta se voi lisäksi sisältää esimerkiksi viimeisen käyttöpäivän sekä eränumeron.

 

Lavalappu vaihtuvittaiset vihannes ja kasvis

 

Kolli

Toimittamista varten muodostetut, lavaa pienemmät pakkaukset eli kollit merkitään kolliosoitelapuilla. Siihen sisällytetään toimitusta ohjaavat asiakas-, osoite- ja reittitiedot. Mikäli samassa lähetyksessä on useita kolleja, tulee lapulle merkitä myös niiden kokonaismäärä. Yksittäisen kollin tunnisteena käytetään SSCC-koodia.

Kolliosoitelappu muodostetaan samalla tavalla kuin tehtäisiin suoratoimitus myymälään (kts. kohta Lavalapun valinta – Suoratoimitus myymälään).

Näin yksilöit ja tunnistat

Standardiemme kuvauksista löydät ohjeet GS1:n tunnisteiden ja viivakoodien muodostamiseen.

Tilaa GS1 Golli avuksesi

GS1 Gollin avulla sähköistät tilaus–toimitusliikenteesi ja tuotat lavamerkinnät automaattisesti.

Tarvitsetko tunnisteita ja viivakoodeja?

Ensimmäinen askel GS1:n standardien käyttöön on GS1-yritystunnisteen hankkiminen. Se muodostaa yrityksesi tunnisteiden perustan.