Uutinen

Tuoteturvallisuusasetus voimaan joulukuussa – GS1 tarjoaa keinot välittää vaadittuja tietoja

Paketteja ja EU:n lippu
Euroopan unionin tuoteturvallisuusasetus on kuluttajatuotteiden turvallisuutta koskeva uusi lainsäädäntö, joka astuu voimaan 13.12.2024. Kaikkia kuluttajatuotteita paitsi elintarvikkeita ja lääkkeitä koskeva asetus tuo uusia vaatimuksia tuotteista ilmoitettaviin tietoihin. GS1 Synkka ja GS1 2D-koodi auttavat tarjoamaan tuotetietoja niin toimitusketjun osapuolille kuin kuluttajille.

Tuoteturvallisuusasetuksen (General safety and performance requirements, GSPR) tarkoituksena on varmistaa, että kaikki EU:n markkinoilla olevat kuluttajatuotteet ovat turvallisia, ja että tuotteiden jäljitettävyys ja dokumentaatio ovat riittäviä. Asetus kumoaa vuonna 2001 annetun tuoteturvallisuusdirektiivin ja tuo mukanaan useita velvollisuuksia valmistajille, maahantuojille, jakelijoille ja verkkomarkkinapaikkojen tarjoajille.

GSPR-asetuksen soveltamisala on laaja. Se koskee lähes kaikkia kuluttajien käyttöön tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta elintarvikkeita ja lääkkeitä. Sitä sovelletaan myös käytettyihin tuotteisiin ja tuotteisiin, jotka korjataan, kunnostetaan tai kierrätetään myytäviksi uudelleen. Asetus kattaa kaikki myyntikanavat, niin fyysiset kuin digitaaliset.

 

Toimitusketjussa välitettävien tuotetietojen määrä kasvaa

GSPR lisää vaatimuksia tuotteista ilmoitettaville tiedoille ja korostaa niiden oikeellisuuden ja ajantasaisuuden merkitystä. Velvoite on, että tiedot voidaan todentaa ja jäljittää. GS1 Finlandin kehityspäällikkö Mirva Alatyppö korostaa, että toimitusketjussa välitettävän tietomäärän kasvu edellyttää, että tuotteiden tiedot ovat tehokkaasti jaettavissa toimijalta toiselle:

– Jotta yritysten prosessit voivat toimia tehokkaasti, täytyy tietojen olla helposti saatavilla ja hyödynnettävissä yhteentoimivassa muodossa. GS1 Synkka tarjoaa tähän ratkaisun.

GS1 Synkka -tuotetietopalvelussa on jo tietokentät valmiina tuoteturvallisuusasetuksen vaatimille tuotteiden perustiedoille.

– Olemme GS1:n eurooppalaisessa työryhmässä tunnistaneet tuoteturvallisuusasetuksen edellyttämät tietovaateet ja todenneet, että GDSN-tuotetietostandardin mukaiset tuotetietopalvelut, kuten GS1 Synkka, kattavat ne. Ohjeistamme syksyllä asiakkaitamme tarkemmin siitä, mikä tietokenttä vastaa mihinkin tietovaateeseen.

GSPR edellyttää myös, että jatkossa tuotteiden valmistajien on ennen tuotteidensa markkinoille saattamista toteutettava sisäinen riskianalyysi ja laadittava siihen liittyvät tekniset asiakirjat.

– GS1 Synkkaan on mahdollisuus lisätä välitettäviin tiedostoihin riskianalyysille oma tiedostotyyppi. Tällöin palvelun kautta voidaan välittää myös asetuksessa mainitut asiakirjat tai linkki niihin.

 

Kuluttajille ja viranomaisille tuotetiedot GS1 2D-koodin kautta

Asetuksen mukaan valmistajien on varmistettava, että niiden tuotteisiin, pakkauksiin tai mukana tuleviin asiakirjoihin on merkitty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jolla tuote voidaan tunnistaa, ja jonka kuluttajat voivat helposti nähdä ja lukea.

– GS1:n GTIN-koodi toimii jatkossakin tuotteen globaalina tunnisteena. Erä- tai yksilökohtaisen tiedon jakamisen kohdalla GS1 2D-koodi astuu kuvaan.

GS1 2D-koodiin voidaan tarvittaessa sisällyttää GTIN-koodin lisäksi esimerkiksi tuotteen erä- tai sarjanumero. GS1-standardien mukaisen QR-koodin voi lukea viivakoodiskannerilla, kassapäätteellä tai älypuhelimen kameralla.

Tavallisen QR-koodin tapaan GS1 2D-koodi tarjoaa pääsyn suoraan tuotteesta sen digitaalisiin tietoihin verkossa. GS1 2D-koodin etuna kuitenkin on, että tuotevalmistaja voi ohjata eri sidosryhmät koodista juuri heitä koskeviin tietoihin.

– GS1 2D-koodi helpottaa toimitusketjun osapuolia tuotteiden tunnistamisessa, tarkastamisessa ja seurannassa, ja mahdollistaa myös kuluttajille ja viranomaisille lisätiedon saamisen tuotteista. Samaa GS1 2D-koodia voi hyödyntää muidenkin lainsäädäntöjen tietovaateisiin ja toimiihan se koko toimitusketjun tunnisteena, myös kassapäätteillä, kuten EAN-viivakoodi nykyisin.

Webinaari: GS1:n ratkaisut EU:n tuoteturvallisuusasetuksen tietovaateisiin

Tervetuloa maksuttomaan webinaariimme, jossa keskitymme EU:n tuoteturvallisuusasetuksen tuotetietovaatimuksiin. Webinaari järjestetään torstaina 22.8.2024 klo 9.00–9.30.