Ohje

9 askelta viivakoodin toteutukseen

1. Hanki GS1-yritystunniste

Ennen kuin yrityksesi voi aloittaa tuotteiden ja lavojen merkitsemisen viivakoodeilla, on sinun tilattava GS1-yritystunniste.

Yritystunnisteen avulla voit luoda GTIN- tai SSCC-numeroita, joista voidaan muodostaa viivakoodeja.

 

2. Määritä numerot

Kun olet saanut GS1-yritystunnisteen, olet valmis aloittamaan tuotteiden ja lavojen merkitsemisen.

3. Valitse viivakoodintoimittaja

Mikäli tarvitset suuren määrän etikettejä, joissa on sama viivakoodi tai haluat, että viivakoodi painetaan suoraan pakkaukseen, on hyvä ottaa yhteyttä mainostoimistoon tai painotaloon.

Mikäli tarvitset vain pienen määrän etikettejä, joissa on sama viivakoodi tai haluat merkitä lavoja, jolloin jokainen etiketti on erilainen, kannattaa tulostaminen hoitaa itse. Silloin voi olla hyvä olla yhteydessä tulostimien ja ohjelmien toimittajiin.

GS1 Rekisterissä voi muodostaa, tallentaa ja tulostaa viivakoodit. Varmista kuitenkin, että viivakoodin tulostuslaatu riittää sen skannaamiseen.

4. Valitse ensisijainen käyttöympäristö

Vaatimukset viivakoodin tyyppistä, koosta, väristä, sijainnista ja laadusta riippuvat siitä, missä ja miten viivakoodi luetaan. Tässä muutamia esimerkkejä, joissa viivakoodi voidaan lukea:

 

  • Vähittäiskaupan kassalla
  • Varastoissa ja jakelussa
  • Sairaaloissa ja apteekeissa

5. Valitse tunniste

  • Mikäli tuote luetaan kaupan kassalla, tulee se merkitä EAN-13 tai EAN-8 viivakoodilla.

  • Mikäli viivakoodin pitää GTIN tunnisteen lisäksi sisältää muuta lisätietoa, kuten esim. eränumero tai parasta ennen päiväys, tulee tuotteen merkitsemiseen käyttää GS1-128, DataBar, GS1 Datamatrix tai EPC-tunnistetta
  • Mikäli tunnistaminen suoritetaan ulkona tai likaisissa olosuhteissa, ovat GS1 Datamatrix tai EPC tunniste sopivia tunnisteita, sillä ne ovat erittäin kestäviä. Datamatrix kestää kulumista paremmin kuin muut viivakoodit. GS1 Datamatrix voidaan myös painaa suoraan metalliin ja EPC tunniste voidaan lukea suuremman etäisyyden päästä kuin viivakoodi.
  • Mikäli viivakoodi tulostetaan suoraan aaltopahville, voi ITF-14 olla sopiva vaihtoehto. Tällöin tuotetta ei kuitenkaan voida lukea kaupan kassalla. Merkintä ei siis sovi kuluttajapakkauksiin.

 

Lue lisää viivakoodeista RFID ja EPC-tunnisteista.

6. Valitse viivakoodin koko

Viivakoodin kokoon vaikuttaa valittu viivakoodi, lukuympäristö sekä tulostusmenetelmä. Tietyillä tulostusmenetelmillä voi olla raja sille miten pieni viivakoodi voidaan tulostaa ilman, että laatu heikkenee. Myös suunniteltu lukuympäristö vaikuttaa koodin kokoon.

EAN-13 -viivakoodissa vähimmäiskoko on 29,83 mm x 18,28 mm ja enimmäiskoko 74,58 mm x 45,7 mm

EAN-8 -viivakoodissa vähimmäiskoko on 21,38 mm x 14,58 mm ja enimmäiskoko 53,46 mm x 36,46 mm.

7. Muotoile selkokielinen teksti

Mikäli viivakoodia ei saada luettua, voidaan viivakoodin sisältö lukea selkokielisen tekstin avulla. Siksi on tärkeätä noudattaa standardeja selkokielistä tekstiä muodostaessa. Alla muutamia sääntöjä:

 

  • Fontin tulee olla selkeä ja helposti luettava.
  • EAN-13 -koodin selkokielisen tekstin tulee sijaita koodin alapuolella, mutta ITF-14 ja GS1-128 -koodien kohdalla numerot voidaan sijoittaa myös koodin yläpuolelle.
  • Jotkut viivakoodit mahdollistavat sovellustunnusten käytön. Sovellustunnukset kertovat minkä tyyppistä tietoa koodi sisältää. Tekstimuodossa sovellustunnukset ovat aina sulkujen sisällä, mutta sulkuja ei saa koskaan laittaa viivakoodin sisälle.

8. Valitse viivakoodin väri

Paras väriyhdistelmä viivakoodille on mustat viivat valkoisella taustalla. Mikäli haluat käyttää muita värejä, on tärkeää valita sellaiset värit, jotka toimivat niin että viivakoodi on luettavissa ilman ongelmia.

Viivakoodin värit

9. Valitse viivakoodi sijainti

Viivakoodi tulee sijoittaa niin, että se on helposti luettavissa. Nurkkiin, taitteisiin, laskoksiin, saumoihin ja muihin epätasaisiin pintoihin painamista on vältettävä.

Viivakoodin tulostussuunta vaikuttaa usein viivakoodin tulostuslaatuun. Tämä kannattaa ottaa huomioon tuotteen ulkoasun sekä viivakoodin sijainnin suunnittelussa.