Kauppa ja tavarantoimittajat

GS1 on jokaisen tavarantoimittajan ja kaupan alan yrityksen tärkein kumppani, joka tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut kaupankäynnin tarpeisiin. GS1:ltä saat ainoana yrityksenä tuotteiden myyntiä varten välttämättömät viivakoodit sekä logistiset tunnisteet.
Title

Asiakasmäärät lukuina

Yritystunnisteasiakkaita
6500
Synkan asiakkaita
930
Gollin asiakkaita
400

40-vuotta kaupan, tavarantoimittajien HoReCa-toimijoiden kumppanina

Suomessa on jo yli 40 vuoden ajan hyödynnetty päivittäistavarakaupan tuotteiden yksilöinnissä globaaleja GS1-standardeja, jotka on kehitetty teollisuuden ja kaupan yhteisistä tarpeista. Yksi tärkeimmistä GS1:n palveluiden hyödyistä on tuotetietojen ja –kuvien keskitetty jakaminen tavarantoimittajien ja kauppakumppaneiden kesken niin kotimaassa kuin ulkomaillekin.

Tarve ajantasaisten tuotetietojen jakamiseen korostuu erityisesti nopeasti kasvavassa verkkokaupassa. GS1-standardin mukaiset tuotetiedot tehostavat kaupankäyntiä, kun erilaisia tuotteita pystyy etsimään ja vertailemaan helposti, nopeasti ja sujuvasti. GS1:n Synkka-palvelu on jokaisen tuotetietoja välittävän tai vastaanottavan tahon tärkein apuväline.

GS1-standardien merkitys on kasvanut myös toimitusketjun digitalisoitumisen ja varastojen automatisoitumisen myötä. Kaikkialla maailmassa käytössä olevat, yhdenmukaiset standardit parantavat kaupan kilpailukykyä. GS1:n Golli-palvelulla vastaanotat kauppakumppaneiltasi tulevat tilaukset sähköisesti, tulostat tarvittavat lavamerkinnät sekä pystyt lähettämään heille tarkat toimitussanomat. 

 

GS1:n hyödyt koko kaupan alalle 

  • Globaalit ja yksilölliset tunnistetiedot mahdollistavat tuotteiden saamisen kauppaketjujen valikoimiin  
  • Viivakoodit tehostavat ja sujuvoittavat tuotteiden vastaanottoa ja kassatoimintoja  
  • Tuotetietojen ja -kuvien jakaminen kauppakumppaneiden kesken Synkan avulla on keskitettyä ja tehokasta
  • Gollin avulla sähköistät tilaus-toimitusprosessisi

 

Viivakoodi ja muut GS1-tunnisteet muodostavat kansainvälisen standardin valmistajien, tukkukaupan, vähittäiskaupan ja kuluttajien välille. Tuotteen valmistaja tai pakkaaja ostaa GS1:ltä yritystunnisteen, jonka perusteella se voi koostaa viivakoodit ja muut tarvittavat tunnisteet tuotteilleen.

Tuotteita tunnistetaan viivakoodien ja muiden merkintöjen avulla niin kuluttaja-, myymälä- ja kuljetuspakkausten kuin lavakuormienkin tasolla. Siksi tuotteiden merkitseminen GS1-järjestelmän mukaisesti on aina välttämätöntä, jotta niitä voidaan käsitellä esimerkiksi vähittäismyymälöiden kassajärjestelmissä. Myös kuljetuspakkausten merkitseminen on perusedellytys, kun tavara kulkee kaupan logistiikan mukana. 

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025

Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Amazon ja GS1-tunnisteet

Tuotteiden yksilöinnissä Amazon luottaa yli kahden miljoonan muun yrityksen tapaan GS1:n standardiin. Jotta tuote voidaan listata Amazonin katalogiin, tarvitaan sille useimmissa tuoteryhmissä oma yksilöllinen GTIN-koodinsa.

Tuotteiden läpinäkyvyys toimitusketjussa

Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen kasvaa jatkuvasti.