Mies skannaa koodin puhelimellaan

GS1 2D-koodi

Miltä viivakoodien tulevaisuus näyttää? Voidaanko yhdellä ainoalla koodilla palvella tulevaisuudessa niin kaupan arvoketjua kuin myös kuluttajia? Tutustu uuden älykkäämmän GS1 2D-koodin mahdollisuuksiin.

Mikä on GS1 2D-koodi?

GS1 2D-koodit ovat pakkauksessa olevia kaksiulotteisia symboleja, 2D-viivakoodeja, jotka sisältävät enemmän tietoa, kuin perinteinen EAN-viivakoodi. GS1 2D-koodi toimii tiedonvälittäjänä koko toimitusketjussa ja voidaan tulevaisuudessa skannata kassapisteellä. Koodin laajemman tietosisällön, kuten päiväystiedon ja eränumeron, avulla teollisuus ja kauppa voivat kehittää esimerkiksi hävikin- ja varastonhallintaa. 

Samalla GS1 2D-koodi mullistaa päivittäistavarakaupan kuluttajaviestinnän. GS1 2D-koodi voidaan skannata älypuhelimella, kuten tavallinen QR-koodi, jolloin se vie kuluttajan suoraan tuotteen tietoihin verkossa. Verkossa viestinnän mahdollisuuksien määrä kuluttajille on yhtä rajaton, kuin tuotevalmistajan mielikuvitus!

 

Miksi GS1 2D-koodia tarvitaan?

Kuluttajat tarvitsevat nykyään enemmän tietoa tuotteista kuin koskaan ennen. Lainsäätäjät, YK, EU, organisaatiot ja toimialat pyrkivät kohti kestävyyttä, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä toimitusketjussa. Yksi seurauksista on se, että ne asettavat tuotetiedolle uusia vaatimuksia. Tähän asti ratkaisuna on ollut yhä useamman viivakoodisymbolin lisääminen tuotepakkauksiin. GS1 2D-koodi mahdollistaa pakkauksissa yhden viivakoodin käytön ja vie kuluttajan luotettavan tuotetiedon luokse verkkoon.

Muita GS1 2D-koodin tarjoamia mahdollisuuksia:

  • Hävikin hallinta: erityisesti tuoretuotteissa mahdollistaa kaupalle paremman hyllysaatavuuden sekä läpinäkyvämmän hävikin ennustamisen ja tavarantoimittajille tarkemman kysyntäennusteen vastaanottamisen kaupparyhmiltä sekä kysynnän vaihtelun vähenemisen. 
  • Muuttuva hinnoittelu: eräkohtainen paiväystieto tarjoaa mahdollisuuden vanhenevien tuotteiden automaattisiin alennuksiin kassapisteillä ja tehostaa niiden oikea-aikaista esillenostoa kuluttajille.
  • Varastonhallinnan optimointi: tehostaa toimipisteiden saldonhallintaa ja inventointikäytäntöjä erä- ja päiväystiedon avulla.
  • Tuoteturvallisuus: voi estää vanhentuneiden tai takaisinvedettyjen tuotteiden myynnin.

 

Miksi juuri GS1 2D-koodi?

GS1 2D-koodi perustuu GS1:n avoimeen globaaliin standardiin. Sen ytimessä on maailmanlaajuisesti käytössä oleva GTIN-tuotetunnus, joka on kaikissa päivittäistavarakaupan tuotteissa jo olemassa.

Kun yritykset ottavat käyttöönsä GS1 2D-koodit, ne varmistavat että:

  • koodi toimii maailmanlaajuisesti
  • koodi toimii jatkossa myös kassapisteillä
  • koodi linkittyy yrityksen omaan domainiin eli verkkotunnukseen
  • koodin käyttö ei sido tietyn palveluntuottajan järjestelmiin.

 

GS1:n maailmanlaajuisena tavoitteena on, että GS1 2D-koodit otetaan käyttöön ja ne ovat luettavissa kauppojen järjestelmissä vuoteen 2027 mennessä.

Food Data Finland ja lehtisalaatti

Klikkaa Food Data Finlandin verkkosivuille

Löydät tietoa GS1 2D-koodin käyttöönoton etenemisestä Food Data Finland -hankkeen verkkosivuilta.

Opas: 2D-viivakoodien hyödyntäminen

Tässä oppaassa kuvataan 2D-viivakoodien mahdollisuuksia ruoan arvoketjun eri käyttötapauksissa. Oppaan avulla yritykset voivat arvioida omia muutostarpeitaan ja käyttöönoton kapeikkoja uusiin viivakoodeihin siirtymisen osalta.

Opas: Tekniset vaatimukset 2D-viivakoodien käyttöönotolle

Tässä oppaassa kuvataan kaksi erilaista maailmalla yleisesti käytettyä 2D-viivakoodia, QR-koodi ja GS1 Data-Matrix, jotka soveltuvat tunnistettujen käyttötapausten toteutukseen, ja jotka ovat yhteensopivia GS1-standardien kanssa.

Uutisia ja blogikirjoituksia

Haluatko tietää lisää GS1 2D-koodista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Kimmo Keravuori

Kimmo Keravuori

Development Manager